poukaz na web

  Nabízíme možnost zakoupení poukazu na vyhlídkový let, nebo pilotování letadla bez starostí z Vašeho …více

PF2020

Vážení přátelé, přejeme Vám příjemné prožití Vánočních svátků a vše nejlepší v Novém roce 2020. …více

P1170755

Elmontex Air v těchto dnech pořídil do flotily další, v pořadí již třetí UL ALTO …více

Výcvik na Sportovním létajícím zařízení (Ultralight)

Průkaz Pilota ultralehkých letounů (ULL)

 

Předpoklady nutné k zahájení kurzu jsou dána předpisem UL3:

–       Žák může být zařazen do výcviku v 15ti letech, průkaz pilota mu může být vydán v 16ti letech. U osob mladších 18 let se vyžaduje písemný souhlas obou rodičů nebo zákonných zástupců. Samostatné lety mohou být prováděny po dosažení věku 16ti let.

–       II. třída zdravotní způsobilosti dle L1.

–       Touha stát se pilotem

Průběh samotného kurzu:

Výuka se dělí na teoretickou a praktickou část. Obě jsou zakončeny závěrečnou zkoušku.

 

Teoretická výuka:

Teoretický výcvik se skládá ze 45 hodin intenzivní výuky leteckých předmětů  jako jsou aerodynamika, mechaniky letu,stavby a konstrukce SLZ (sportovní létající zařízení),postupy UL1, UL2, UL3 atd.

Požadovaný rozsah teoretické výuky:

Aerodynamika a mechanika letu                  8 hodin

Stavba a konstrukce ULL                             8 hodin

Letecké předpisy, Postupy ULL                   8 hodin

Letecká navigace                                         6 hodin

Letecká meteorologie                                   6 hodin

Motory, vrtule, přístroje                                6 hodin

Spojovací předpis                                        3 hodiny

Celkem                                                       45 hodin

Výuka probíhá formou interaktivních přednášek v učebně letecké školy v Mošnově. V případě potřeby lze tyto přednášky domluvit individuálně a popř. i v jiných prostorách. Část teoretické přípravy probíhá formou samostudia studenta s následujícími konzultacemi. Všechny učebnice, učební a navigační pomůcky jsou zahrnuty ceně a jsou studentovi k dispozici na začátku kurzu.

 

Praktický výcvik:

Před začátkem praktického výcviku je potřeba mít úspěšně ukončenou alespoň první část teoretického výcviku (21 hodin). Jednotlivé termíny letu se domlouvají vždy individuálně podle požadavků studenta. Velkou výhodou v tomto směru je místo působení naší letecké školy. Mezinárodní letiště Mošnov je udržováno celoročně a na rozdíl od menších travnatých letišť můžete využívat dráhu i v zimě.

Na internetu jsou k dispozici pravidelné zprávy o meteorologických  podmínkách na letišti, které vyhodnocuje meteorolog letiště Mošnov, máte tak vždy přehled o situaci.

První let, který se provádí s instruktorem,  je tzv. seznamovací let. Instruktor převede všechny základní situace jako je vzlet a přistání, seznámí Vás s ovládáním samotného letadla a poté budete mít možnost poprvé řídit letoun.

V následujících lekcích se naučíte provádět zatáčky o různých náklonech, klesavý a stoupavý let, pomalý let, let se vztlakovými klapkami a řešení nouzových situací, jako např. let s vysazenou pohonnou jednotkou.

Dále se procvičuje činnost na letištním okruhu a provedení vzletů a přistání.

Značná část výuky probíhá v prostředí mezinárodního letiště, student tedy má již od začátku výcviku možnost komunikovat s řízením letového provozu na profesionální úrovni. To pomáhá  získat schopnost domluvit se rychle a bez problémů na větších a vytíženějších letištích, naučit se chápat provozní situaci příletů a odletů dopravních letadel a vyhnout se nedorozuměním ve vzduchu.

Dalším z velkých kroků je sólo let, kdy student poprvé letí sám a provádí let po okruhu a v prostoru.

Následuje série navigačních letů po ČR s instruktorem a poté i sólo navigační let.

Minimální nálet pro získání průkazu ULL je 20 hodin.

Je třeba poznamenat, že je to opravdu předepsané minimum a záleží pouze na schopnostech studenta. Proto je vždy lépe počítat s rezervou několika letových hodin.

 

Ukončení kurzu:

Po ukončení předepsané osnovy musíte absolvovat přezkoušení s vedoucím výcviku a poté budete připuštěni k závěrečné zkoušce s inspektorem. Inspektor provádí teoretickou zkoušku a závěrečný přezkušující let, který se skládá z prověření Vašich pilotních dovedností. Po úspěšném splnění tohoto letu obdržíte pilotní průkaz se zápisem „Pilot ULL“.

Elmontex Facebook