Nabízíme možnost zakoupení dárkových poukazů na seznamovací lety (vyhlídkové lety), nebo pilotování letadla bez starostí …více

Využijte jedinečné nabídky na Ukázkový let včetně pilotování sportovního letadla Alto 912 TG Společnost Elmontex Air …více

CRI (ME) – inst. tř. kval. (jednopil. MEP) / Class rat. inst. (single-pil. MEP)   Teoret. výuka a let. výcvik

Cílem výcvikového kursu je vyškolit pilota k poskytování výcviku pro vydávání, prodloužení platnosti a obnovu třídních nebo typových kvalifikací pro jedno pilotní nesložité letouny s nízkou výkonností, pokud žadatel usiluje o získání práv k letu v jedno pilotním provozu.

Práva instruktora jsou omezena na třídu nebo typ letounu, na kterém bylo provedeno hodnocení odborné způsobilosti instruktora,

Účelem je tedy osvěžit a doplnit technické znalosti instruktora – žáka, vyškolit ho k výuce pozemních předmětů a k výcviku letových úloh, zajistit, aby úroveň jeho létání byla dostatečně vysoká a naučit zásadám základní výuky a jejich uplatňování.

Vstupní požadavky

-Platný průkaz způsobilosti a platné příslušné osvědčení zdravotní způsobilosti 1.nebo 2. Třídy,

-Žadatel o osvědčení dle FCL.905 FI (h) musí být držitelem osvědčení instruktora FI (A),

-Nalétáno alespoň dobu letu odpovídající 500 hodin ve funkci pilota v letounech,

-Nalétáno alespoň 30 hodin ve funkci velitele letadla příslušné

Osnova teoretických znalostí kursu

Kurs pro získání osvědčení CRI(ME) musí zahrnoval alespoň 25 hodin pedagogické činnosti a deset hodin technického výcviku, včetně revize technických znalostí, přípravy učebních plánů a rozvoje schopností při poskytování výcviku v učebně nebo na simulátoru.

Žadatelům, kteří jsou nebo byli držiteli osvědčení instruktora, se toto osvědčení plně započte do požadavku 25 hodin pedagogické činnosti.

Osnova letové výuky kursu

Osnova letové výuky musí pokrýt alespoň 5 hodin letového výcviku ve více motorových letounech poskytnutých instruktorem FI(A) v souladu s čl. FCL.905FI písm. i).

Výcvik bude probíhat individuálně. Žadatel musí pod dohledem vedoucího výcviku dokončit všechny etapy výcviku v jednom nepřetržitém výcviku. Letový výcvik může být zahájen a prováděn současně s kursem teoretické výuky.

Cena na vyžádání

Elmontex Facebook