Nabízíme možnost zakoupení dárkových poukazů na seznamovací lety (vyhlídkové lety), nebo pilotování letadla bez starostí …více

Využijte jedinečné nabídky na Ukázkový let včetně pilotování sportovního letadla Alto 912 TG Společnost Elmontex Air …více

IR (A) – Přístrojová kvalifikace (letoun) /Instrument rating (aeropl.) – Modulový kurz teoret. a let. výcviku

Cílem modulového kurzu výcviku IR(A) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytné k řízení letounů při letech IFR a za IMC. Provoz podle IFR v letounu mohou vykonávat držitelé průkazu PPL, CPL, MPL a ATPL s přístrojovou kvalifikací, nebo pokud vykonávají zkoušku dovednosti nebo výcvik ve dvojím řízení.

Vstupní požadavky:

-platné potvrzení zdravotní způsobilosti 1. třídy nebo 2. třídy s rozšířeným audio vyšetřením/platné zdravotní osvědčení 1. třídy nebo 2. třídy s rozšířeným audio vyšetřením

-žák musí být držitelem průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

-minimální věk 17 let

-vzdělání základní

-žadatel musí prokázat schopnost komunikovat v anglickém jazyce dle požadavků obsažených v FCL. 055

-držitel kvalifikace PPL(A), včetně kvalifikace pro lety v noci, nebo CPL (A)

-před zahájením kursu musí žadatel předložit Certifikát o absolvování teoretické výuky IR (A) nebo ATPL (A)

Uznání předchozí praxe

V případě rozcvičeného účastníka kursu může mu být do požadavku letové doby v kursu započítán dosavadní nálet hodin před vstupem do kursu, žadatel však musí nalétané hodiny ve výcviku řádně prokázat – potvrzením předchozí školy a zároveň požádat ATO o metodické posouzení dalších hodin ve výcviku požadovaných. Tento zápočet nalétaných hodin musí být zapsán do dokumentace výcviku žadatele.

Kterýkoliv žadatel, který chce v průběhu výcvikového kursu přejít do další ATO, musí požádat ÚCL o metodické posouzení dalších hodin výcviku požadovaných v další ATO.

 Osnova letové výuky

Kurs se sestává ze dvou modulů, jež mohou být absolvovány samostatně nebo společně:

 Modul základů letu podle přístrojů

-zahrnuje deset hodin přístrojové doby ve výcviku, z nichž nejvýše pět hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na BITD, FNPT I nebo II nebo na FFS. Po zakončení modulu základů letu podle přístrojů musí být kandidátovi vydáno osvědčení kurzu.

 Modul procedurálního letu podle přístrojů

-Tento modul zahrnuje zbytek osnovy výcviku pro získání přístrojové kvalifikace IR(A), 40 hodin jednomotorové nebo 45 hodin vícemotorové přístrojové doby ve výcviku a kurz teoretických znalostí pro získání přístrojové kvalifikace IR(A).

Cena na vyžádání

Elmontex Facebook