P1170755

Elmontex Air v těchto dnech pořídil do flotily další, v pořadí již třetí UL ALTO …více

poukaz na web

  Nabízíme možnost zakoupení poukazu na vyhlídkový let, nebo pilotování letadla bez starostí z Vašeho …více

Toš dondite ;)

Vyhlédkové lety stréca Kašíka americkó Cessnó!     Toš dondite lidi

IR (A) – Přístrojová kvalifikace (letoun) /Instrument rating (aeropl.) – Modulový kurz teoret. a let. výcviku

Cílem modulového kurzu výcviku IR(A) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytné k řízení letounů při letech IFR a za IMC. Provoz podle IFR v letounu mohou vykonávat držitelé průkazu PPL, CPL, MPL a ATPL s přístrojovou kvalifikací, nebo pokud vykonávají zkoušku dovednosti nebo výcvik ve dvojím řízení.

Vstupní požadavky:

-platné potvrzení zdravotní způsobilosti 1. třídy nebo 2. třídy s rozšířeným audio vyšetřením/platné zdravotní osvědčení 1. třídy nebo 2. třídy s rozšířeným audio vyšetřením

-žák musí být držitelem průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

-minimální věk 17 let

-vzdělání základní

-žadatel musí prokázat schopnost komunikovat v anglickém jazyce dle požadavků obsažených v FCL. 055

-držitel kvalifikace PPL(A), včetně kvalifikace pro lety v noci, nebo CPL (A)

-před zahájením kursu musí žadatel předložit Certifikát o absolvování teoretické výuky IR (A) nebo ATPL (A)

 

Uznání předchozí praxe

V případě rozcvičeného účastníka kursu může mu být do požadavku letové doby v kursu započítán dosavadní nálet hodin před vstupem do kursu, žadatel však musí nalétané hodiny ve výcviku řádně prokázat – potvrzením předchozí školy a zároveň požádat ATO o metodické posouzení dalších hodin ve výcviku požadovaných. Tento zápočet nalétaných hodin musí být zapsán do dokumentace výcviku žadatele.

Kterýkoliv žadatel, který chce v průběhu výcvikového kursu přejít do další ATO, musí požádat ÚCL o metodické posouzení dalších hodin výcviku požadovaných v další ATO.

 Osnova letové výuky

Kurs se sestává ze dvou modulů, jež mohou být absolvovány samostatně nebo společně:

 Modul základů letu podle přístrojů

-zahrnuje deset hodin přístrojové doby ve výcviku, z nichž nejvýše pět hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na BITD, FNPT I nebo II nebo na FFS. Po zakončení modulu základů letu podle přístrojů musí být kandidátovi vydáno osvědčení kurzu.

 Modul procedurálního letu podle přístrojů

-Tento modul zahrnuje zbytek osnovy výcviku pro získání přístrojové kvalifikace IR(A), 40 hodin jednomotorové nebo 45 hodin vícemotorové přístrojové doby ve výcviku a kurz teoretických znalostí pro získání přístrojové kvalifikace IR(A).

Cena na dotaz

Elmontex Facebook