Nabízíme možnost zakoupení dárkových poukazů na seznamovací lety (vyhlídkové lety), nebo pilotování letadla bez starostí …více

Využijte jedinečné nabídky na Ukázkový let včetně pilotování sportovního letadla Alto 912 TG Společnost Elmontex Air …více

Výcvik na Sportovním létajícím zařízení (Ultralight)

Průkaz Pilota ultralehkých letounů (ULL)

 

Předpoklady nutné k zahájení kurzu jsou dána předpisem UL3:

–       Žák může být zařazen do výcviku v 15ti letech, průkaz pilota mu může být vydán v 16ti letech. U osob mladších 18 let se vyžaduje písemný souhlas obou rodičů nebo zákonných zástupců. Samostatné lety mohou být prováděny po dosažení věku 16ti let.

–       II. třída zdravotní způsobilosti dle L1.

–       Touha stát se pilotem

Průběh samotného kurzu:

Výuka se dělí na teoretickou a praktickou část. Obě jsou zakončeny závěrečnou zkoušku.

 

Teoretická výuka:

Teoretický výcvik se skládá ze 45 hodin intenzivní výuky leteckých předmětů  jako jsou aerodynamika, mechaniky letu,stavby a konstrukce SLZ (sportovní létající zařízení),postupy UL1, UL2, UL3 atd.

Požadovaný rozsah teoretické výuky:

Aerodynamika a mechanika letu                  8 hodin

Stavba a konstrukce ULL                             8 hodin

Letecké předpisy, Postupy ULL                   8 hodin

Letecká navigace                                         6 hodin

Letecká meteorologie                                   6 hodin

Motory, vrtule, přístroje                                6 hodin

Spojovací předpis                                        3 hodiny

Celkem                                                       45 hodin

Výuka probíhá formou interaktivních přednášek v učebně letecké školy v Mošnově. V případě potřeby lze tyto přednášky domluvit individuálně a popř. i v jiných prostorách. Část teoretické přípravy probíhá formou samostudia studenta s následujícími konzultacemi. Všechny učebnice, učební a navigační pomůcky jsou zahrnuty ceně a jsou studentovi k dispozici na začátku kurzu.

 

Praktický výcvik:

Před začátkem praktického výcviku je potřeba mít úspěšně ukončenou alespoň první část teoretického výcviku (21 hodin). Jednotlivé termíny letu se domlouvají vždy individuálně podle požadavků studenta. Velkou výhodou v tomto směru je místo působení naší letecké školy. Mezinárodní letiště Mošnov je udržováno celoročně a na rozdíl od menších travnatých letišť můžete využívat dráhu i v zimě.

Na internetu jsou k dispozici pravidelné zprávy o meteorologických  podmínkách na letišti, které vyhodnocuje meteorolog letiště Mošnov, máte tak vždy přehled o situaci.

První let, který se provádí s instruktorem,  je tzv. seznamovací let. Instruktor převede všechny základní situace jako je vzlet a přistání, seznámí Vás s ovládáním samotného letadla a poté budete mít možnost poprvé řídit letoun.

V následujících lekcích se naučíte provádět zatáčky o různých náklonech, klesavý a stoupavý let, pomalý let, let se vztlakovými klapkami a řešení nouzových situací, jako např. let s vysazenou pohonnou jednotkou.

Dále se procvičuje činnost na letištním okruhu a provedení vzletů a přistání.

Značná část výuky probíhá v prostředí mezinárodního letiště, student tedy má již od začátku výcviku možnost komunikovat s řízením letového provozu na profesionální úrovni. To pomáhá  získat schopnost domluvit se rychle a bez problémů na větších a vytíženějších letištích, naučit se chápat provozní situaci příletů a odletů dopravních letadel a vyhnout se nedorozuměním ve vzduchu.

Dalším z velkých kroků je sólo let, kdy student poprvé letí sám a provádí let po okruhu a v prostoru.

Následuje série navigačních letů po ČR s instruktorem a poté i sólo navigační let.

Minimální nálet pro získání průkazu ULL je 20 hodin.

Je třeba poznamenat, že je to opravdu předepsané minimum a záleží pouze na schopnostech studenta. Proto je vždy lépe počítat s rezervou několika letových hodin.

 

Ukončení kurzu:

Po ukončení předepsané osnovy musíte absolvovat přezkoušení s vedoucím výcviku a poté budete připuštěni k závěrečné zkoušce s inspektorem. Inspektor provádí teoretickou zkoušku a závěrečný přezkušující let, který se skládá z prověření Vašich pilotních dovedností. Po úspěšném splnění tohoto letu obdržíte pilotní průkaz se zápisem „Pilot ULL“.

Elmontex Facebook