Nabízíme možnost zakoupení dárkových poukazů na seznamovací lety (vyhlídkové lety), nebo pilotování letadla bez starostí …více

Využijte jedinečné nabídky na Ukázkový let včetně pilotování sportovního letadla Alto 912 TG Společnost Elmontex Air …více

NIGHT (A) – Kvalif. pro lety v noci (letoun) / Night qualification – Teoretická výuka a letový výcvik.

Cílem kursu NIGHT (Noc) je vycvičit držitele PPL(A) nebo LAPL na dostatečnou úroveň dovedností tak, aby byl schopen bezpečně provádět lety za VFR v noci.

 Vstupní požadavky:

-platné potvrzení zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. třídy

-žák je držitelem průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

-minimální věk 17 let

-základní vzdělání

-žák musí být držitelem licence PPL(A) nebo LAPL

-před absolvováním výcviku v noci musí držitelé průkazu LAPL absolvovat základní výcvik v letu podle přístrojů

Teoretická příprava

Teoretická příprava proběhne v rámci pozemní přípravy před zahájením výcviku, kdy budou zopakovány části teoretické přípravy kurzu PPL(A) se zaměřením na odlišnosti létání v noci.

Letová výuka

Kurz musí pokrýt dobu letu odpovídající alespoň pěti hodinám v příslušné kategorii letadla v noci, zahrnující alespoň tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu.

Výcvikový kurz bude probíhat individuálně dle stanovené osnovy a stanoveným režimem dle časových možností klienta školy. Tento kurz musí být absolvován v nepřetržitém výcviku během 6 měsíců.

Cena: 43 642,- Kč

Elmontex Facebook