Nabízíme možnost zakoupení dárkových poukazů na seznamovací lety (vyhlídkové lety), nebo pilotování letadla bez starostí …více

Využijte jedinečné nabídky na Ukázkový let včetně pilotování sportovního letadla Alto 912 TG Společnost Elmontex Air …více

CPL(A) – Obchodní pilot (letoun)

Cílem modulového kurzu pro získání průkazu CPL (A) je poskytnout držitelům průkazu PPL (A) výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné pro vydání průkazu CPL (A). S přihlédnutím jakýmkoliv jiným podmínkám, specifikovaným v části FCL, umožňují tato práva držiteli CPL (A):

-Vykonávat všechna práva držitele průkazu LAPL a PPL,

-Vykonávat funkci velitele letadla nebo druhého pilota ve všech letadlech v jiné než obchodní letecké dopravě,

-Vykonávat funkci velitele letadla v obchodní letecké dopravě ve všech jedno pilotních letadlech s výhradou omezení uvedených v článku FCL.060 a v hlavě D části FCL,

-Vykonávat funkci druhého pilota v obchodní letecké dopravě s výhradou omezení uvedených v článku FCL.060

Vstupní požadavky:

-Žák musí mít před zahájením kurzu platné potvrzení zdravotní způsobilosti 1. Třídy/ zdravotní osvědčení 1. Třídy

-Žák musí být držitelem průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

-Minimální věk uchazeče 17 let

-Minimální věk žadatele pro vykonání zkoušky dovednosti CPL 18 let

-Vzdělání základní

-Před zahájením kursu musí být žadatel držitelem licence PPL (A) s min. náletem 150 h jako pilot

-Před zahájením kursu musí žadatel předložit Osvědčení o absolvování teoretické výuky CPL (A) nebo ATPL (A)

Uznání předchozí praxe

Žadatel o průkaz CPL (A) musí absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 200 hodin, která zahrnuje alespoň:

 -100 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž dvacet hodin připadá na navigační let ve funkci velitele letadla

-Dobu letu v noci odpovídajícím pěti hodinám

-Deset hodin výcviku v letu podle přístrojů

V případě rozcvičeného účastníka kursu může mu být do požadavku letové doby v kursu započítán dosavadní nálet hodin před vstupem do kursu, žadatel však musí nalétané hodiny ve výcviku řádně prokázat – potvrzením předchozí školy a zároveň požádat ATO o metodické posouzení dalších hodin ve výcviku požadovaných. Tento zápočet nalétaných hodin musí být zapsán do dokumentace výcviku žadatele.

Kterýkoliv žadatel, který chce v průběhu výcvikového kursu přejít do další ATO, musí požádat ÚCL o metodické posouzení dalších hodin výcviku požadovaných v další ATO.

Osnova letové výuky

Kurs musí zahrnovat výcvik v létání za viditelnosti a podle přístrojů o celkové délce 25 letových hodin a 58 přistání. Žadateli, který je držitelem osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letů podle přístrojů, se započte nejvýše deset hodin do požadavků na dobu přístrojového výcviku. Žadatel, který chce podstoupit modulový kurz pro získání průkazu CPL (A), musí dokončit všechny fáze letového výcviku v rámci jednoho souvislého výcvikového kurzu, který uspořádá schválená organizace pro výcvik.

K provádění výcviku bude v prvé řádě využívaná metodická osnova výcviku, jako základní seznam úloh a jasné vodítko posloupnosti výuky.

Výcvikový kurs bude probíhat individuálně, dle časových možností klienta školy. Žák musí výcvik dokončit do 18 měsíců od zahájení praktického výcviku. Jinak mu bude minimální požadovaný nálet zvýšen o 10 h letových hodin za každý další rok ve výcviku.

Cena: 170 030,- Kč

Elmontex Facebook