Využijte jedinečné nabídky na Ukázkový let včetně pilotování sportovního letadla Alto 912 TG Společnost Elmontex Air …více

Nabízíme možnost zakoupení dárkových poukazů na seznamovací lety (vyhlídkové lety), nebo pilotování letadla bez starostí …více

FI (A) – letový instruktor (letoun) / Flight instructor (aeroplane) – Teoretická výuka a letový výcvik

Cílem výcvikového kurzu FI je vyškolit držitele průkazu způsobilosti pro letadla na úroveň odborné způsobilosti stanovenou FCL.920. Pilot může vykonávat letový výcvik v letadle, pouze pokud je držitelem průkazu způsobilosti pilota vydaného nebo přijímaného v souladu s částí FCL a osvědčení instruktora odpovídajícího poskytovanému výcviku.

Účelem je tedy osvěžit a doplnit technické znalosti instruktora – žáka, vyškolit ho k výuce pozemních předmětů a k výcviku letových úloh, zajistit, aby úroveň jeho létání byla dostatečně vysoká a naučit zásadám základní výuky a jejich uplatňování na úrovni PPL.

Tento kurz je určen k výcviku žadatele k provádění letového výcviku pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu průkazu PPL a LAPL příslušné kategorie letadla, třídních a typových kvalifikací pro jedno pilotní jednomotorová letadla, s výjimkou jedno pilotních složitých letounů s vysokou výkonností.

Vstupní požadavky:

-Platné potvrzení zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. třídy

-Být držitelem průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

-věk 18 let

-Vzdělání základní

-Být držitelem průkazu způsobilosti, pro jehož získání má být letový výcvik poskytnut

-Být oprávněn pracovat během tohoto letového výcviku jako velitel letadla

-Před zahájením kursu absolvovat alespoň deset hodin letového výcviku podle přístrojů v příslušné kategorii letadla

-Být držitelem průkazu CPL (A), nebo držitelem průkazu PPL (A) a

-Splňovat požadavky na teoretické znalosti pro získání průkazu CPL

-Absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 200 hodin v letounech nebo TMG, z níž 150 hodin absolvuje ve funkci velitele letadla

-Nalétat alespoň 30 hodin v jednomotorových pístových letounech

-Absolvovat jeden samostatný navigační let podle VFR ve funkci velitele letadla v délce alespoň 540 km

-Během 6 měsíců před začátkem kurzu absolvovat zvláštní předvstupní letovou zkoušku s instruktorem FI. Tato předvstupní zkouška je založena na přezkoušení odborné způsobilosti pro třídní a typovou kvalifikaci, jak je stanoveno v dodatku 9 k části FCL.

Uznání předchozí praxe

Žadatel může být do výcviku zařazen buď jako úplný začátečník nebo jako rozcvičený žák z jiné ATO. U žáka, který zahájil výcvik v jiné ATO navrhne HT (Head of Training) zápočet předchozího výcviku a nechá ho schválit na ÚCL. Žadatel však musí nalétané hodiny ve výcviku řádně prokázat – potvrzením předchozí školy a zároveň požádat ATO o metodické posouzení dalších hodin ve výcviku požadovaných. Tento zápočet nalétaných hodin musí být zapsán do záznamů výcviků žadatele.

Osnova teoretických znalostí kursu pro získání osvědčení FI (A)

-25 hodin pedagogické činnosti a alespoň 100 hodin výuky teoretických znalostí, včetně zkoušek pokroku.

Osnova letové výuky kurzu pro získání osvědčení FI (A)

-Osnova letové výuky musí pokrýt alespoň 30 hodin letového výcviku, z nichž 25 hodin tvoří letový výcvik ve dvojím řízení.

Cena: 206 869,- Kč

Elmontex Facebook